Ajojärjestely takaa sujuvat ja kustannustehokkaat kuljetukset

Ajojärjestely mahdollistaa kuljetusten aikatauluttamisen, optimoinnin ja kustannustehokkuuden. Siinä huomioidaan oikeanlaisen kaluston käyttäminen, tarvittavien ajoneuvojen määrä sekä kuljetuksiin kuluvien tuntien ja tarvittavan työvoiman määrä. Meillä työskentelevät ajojärjestelijät ovat alansa huippuja.

Kuljetuspalvelulle tulee luoda aikataulu, jonka mukaan kuljetus toteutetaan. Aikataulutuksessa tulee ottaa huomioon reitti, jota ajetaan sekä aika, joka kuluu pysähdysten välillä. Jälkimmäinen voidaan määritellä aiemman kokemuksen perusteella tai huomioimalla muun muassa ruuhka-ajat sekä muut ajoneuvon liikkumiseen liittyvät seikat. Näitä voivat olla esimerkiksi mahdolliset pysähdykset, ja ajoneuvon kokorajoitteet. Esimerkiksi tunneleissa autojen maksimikorkeus on yleensä enintään 3,5 metriä tai Helsingin keskustassa ajoneuvojen pituusrajoitus poikkeusluvalla yli 12 metriä. Aikataulutus ja kuljetus järjestetään aina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Ajoneuvon aikataulutuksessa ajot ja ajoneuvot yhdistetään. Pyritään siis saamaan tarvittaessa parempi täyttöaste, esimerkiksi yhdistelemällä kuljetuksia jakelukuljetuksissa. Ajoneuvon aikataulusta tulee saada selville milloin ja mihin ajetaan milläkin ajoneuvolla. Ajoneuvon aikataulutuksessa pyritään minimoimaan hetket, jolloin ajoneuvo ei tuota mitään: esimerkiksi varikkokäynnit ja ajot ilman kuormaa.

Kuljettajien työvuoroja suunniteltaessa pyritään minimoimaan työvoiman kustannukset työ- ja ajoaikalakien mukaisesti. Työvoimaa täytyy olla kuitenkin oikea määrä, jotta kuljetukset saadaan ajettua aikataulun mukaisesti. Hyvin hoidettu ajojärjestely voi säästää suuria summia rahaa: kun kuljettajat eivät odottele autoissaan toimettomana ja ajoneuvot eivät kulje tyhjillään turhia matkoja, säästetään polttoainetta ja aikaa!